دل شکسته

اون لحظه که گفتی:یکی بهتر از تو رو پیدا کردم !!!!!!!!!! یاد اون روزهایی افتادم که به 100 تا بهتر از تو گفتم که من بهترینو دارم .................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

دلگیر دلگیرم

 از غصه می میرم

 مرا مگذارو مگذر!!! 

کنارم هستی و انگار دلم تنگ میشه هر لحظه

خودت می دونی عادت نیست

فقط دوست داشتن محضه

 فقط دوست داشتن محضه!!!!!!!!!!

/ 1 نظر / 21 بازدید
شاهکار...

من با این آهنگ مئین زندگی کردم...اگه خواستی به وبم بیا و نظر بده