شعر شب یلدا

شب یلدا ز راه آمـــــــــــد دوبـــــــــاره

  بگیر ای دوست! از غمهـــــــا کناره

 

شب شادی وشـــور و مهربانی است      

  زمـــــــان همدلی و همزبانی است

 

در آن دیدارهــــــــــــا تا تـــــــــازه گردد  

      محبت نیـــــــــــــــز بی اندازه گـردد

 

به هرجا محفلی گرم و صمیمی است  

    که مهمانی درآن رسمی قدیمی است

 

به دور هم تمـــــــــــام اهــــــل فامیل    

     شده بر پا بســــاط میــــوه – آجیل

 

ز خـــوردن خوردنِ این شـــــــــام چلّه    

     شود مهمان حسابی چاق و چلّه!!

 

همــــــــــه با انتظاری عاشقــــــــــانه   

      نظـــــــر دارند ســـــــــوی هندوانه!

 

نشسته با تفاخـــــــــر  تــوی سینی    

      کنارش چاقـــــــــــویی را هم ببینی

 

چو گــــــــردد قــاچ قــــاچ آن هندوانه   

       شود آب از لب و لوچـــــــــــه روانه!

 

 

 

بســــــاط خنده و شادی فراهـــــــــم    

     اس ام اس می رسد پشت سر هم

 

جوانان آن طرف تـــر  جـــــــوک بگویند

         دل از گرد و غبــــــار غـــــم بشویند

 

کسی را گـــر صدایی نیم دانگ است    

     در این محفل پی تولید بانگ است!!

 

زند بــــــــا “ای دل ای دل”  زیـــــر آواز   

      ز بعد آن  “هاهاها”یی کند ســـــاز!

 

ببندد چشــــــــم و جنباند ســـرش را   

      بخواند شعـــــــــــــرهای از برش را!

 

چنین با شور و نغمه – شعر و دستان 

       خرامان می رســــــد از ره زمستان

 

شمردم مــــن ز چلّــــــــه تا به نـــوروز  

      نمانده هیچ؛ جز  هشتاد و نه روز !

 

کنـــــون معکــــــــــوس بشمارید یاران  

      که در راه است فصــــــــل نوبهاران….

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
بیتا

سلام اه اه اه اه اه اه همینه که من هیچوقت تو اینتر نمیام دیگه. حالا بهرحال بود اومدیم داداش."""بروحالشو ببر"""