خاطره شب عید

امشب شب عید.

ساعت11:30دقیقه شب ومن درکنارهمسرگلم وپدرومادرعزیزم منتظرلحظه  تحویل سال هستیم.

فکرکنم تقریبا3ساعت و20دقیقه دیگه به شروع شدن سال 1390مونده باشه امسال اولین سال زندگی مشترک ماست.

به من که خیلی داره خوش میگذره ولی شمارو نمیدونم.

اماامیدوارم شما هم کنارخانواده گلتون خوش باشید وسال نو رو به خوبی بگذرونید.

/ 1 نظر / 12 بازدید
شیما

امیدوارم اولین عید زندگیتون عالی وسرشار از سلامتی براتون باشه. وسالیان سال زیر سایه پدر مادراتون خوش وخرم وسلامت زندگی خوبی پیش رو داشته باشید.[قلب]