شکایت

خدایا کفر نمی‌گویم،

پریشانم،

چه می‌خواهی‌ تو از جانم؟!

مرا بی ‌آنکه خود خواهم اسیر زندگی‌کردی.

خداوندا!

اگر روزی ‌ز عرش خود به زیر آیی

لباس فقرپوشی

غرورت را برای ‌تکه نانی

‌به زیر پای‌ نامردان بیاندازی‌

و شب آهسته و خسته

تهی‌ دست و زبان بسته

به سوی ‌خانه بازآیی

زمین و آسمان را کفر می‌گویی

نمی‌گویی؟!

خداوندا!

اگر در روز گرما خیز تابستان

تنت بر سایه‌ی ‌دیوار بگشایی

لبت بر کاسه‌ی‌ مسی‌ قیر اندود بگذاری

و قدری آن طرف‌تر

عمارت‌های ‌مرمرین بینی‌

و اعصابت برای‌ سکه‌ای‌ این‌سو و آن‌سو درروان باشد

زمین و آسمان را کفر می‌گویی

نمی‌گویی؟!

خداوندا!

اگر روزی‌ بشر گردی‌

ز حال بندگانت با خبر گردی‌

پشیمان می‌شوی‌ از قصه خلقت، از این بودن، از این بدعت.

خداوندا تومسئولی.

خداوندا تو می‌دانی‌ که انسان بودن و ماندن

در این دنیا چهدشوار است،

چه رنجی ‌می‌کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است

                                                   دکتر علی شریعتی

/ 2 نظر / 13 بازدید
مسعود گل محمدی

سلام نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد ولی دوست دارم کوزه گر از خاک گلویم سوتکی سازد و ان در دست پسری کستاخ (رهبر فکرم دکتر شریعتی)

شیما

دعای باران چرا؟ دعای عشق بخوان! این روزها دلها تشنه ترند تا زمینها خدایا عشق ببار.